Navázali jsme spolupráci s pojišťovnou 205

11.06.2021

Jsme velice rádi, že od 1. 4. 2021 je péče o klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) v naší ambulanci hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Ceníme si navázání smluvního vztahu s ČPZP a možnosti zpřístupnit klinicko-psychologickou péči dalším potřebným pacientům.