Diagnostika ADHD u dospělých

31.10.2022

V poslední době se nám objevuje zvýšená poptávka o vyšetření na poruchu pozornosti a hyperaktivity, neboli ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder). Nadměrný zájem pozorujeme hlavně u dospělých pacientů. Rozhodli jsme se napsat tento článek, abychom mohli na tuto zvýšenou poptávku reagovat.


Prevalence ADHD u dětí je přibližně 5-7% v různých studiích. Vzhledem ke kompenzaci potíží u některých pacientů je odhad dospělých osob s ADHD asi o polovinu nižší, tedy 3-4%. Pokud máte podezření, že trpíte ADHD v dospělosti, odpovězte si upřímně na následující otázky:

  • Sahají moje potíže do dětství (měl jsem potíže ve škole, všímali si toho učitelé, měl jsem z důvodu nesoustředěnosti horší známky)?
  • Často zapomínám, chodím pozdě?
  • Mám potíže s plánováním? Často rozdělám úkoly, které nedokončím?
  • Dělám impulzivní rozhodnutí, vyhledávám různé činnosti a nedokážu odpočívat?
  • Často se mi střídá nálada?
  • Stěžují si na mé nedostatky v této oblasti ostatní lidé (kolegové a nadřízení v práci, blízké osoby, ...)?
  • Narušují tyto problémy významně moje fungování a vedou k zásadním potížím v životě?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli NE, pravděpodobně se u Vás nejedná o ADHD, ale Vaše potíže jsou spíše způsobené větší všímavostí vůči některým příznakům, ale nemají vliv na Vaše fungování v reálném životě.

Pochopitelně nemůžeme na základě těchto odpovědí bezpečně vyloučit poruchu pozornosti, ale ve většině případů lidé s tímto typem příznaků podají očekávaný výsledek ve výkonových metodách a nepozorujeme u nich příznaky ADHD. Pokud u Vás nebyla porucha pozornosti diagnostikována v dětství, je to v dospělosti velmi obtížné, pokud se nejedná o zvláště závažnou poruchu. V takovém případě bychom ale očekávali nějakou formu terapie už v dětství.

Výskyt nově vzniklých poruch pozornosti v dospělosti je nicméně závažný a může být příznakem nějaké jiného, zejména neurologického onemocnění. V takovém případě je klinicko-psychologické vyšetření vhodné, nicméně by mělo být koordinováno s další lékařskou péčí. Z tohoto důvodu budeme vyšetření na poruchy pozornosti realizovat pouze na základě žádanky od praktického lékaře, psychiatra, neurologa nebo jiného specialisty.