Klinicko-psychologické služby

Klinicko psychologická vyšetření

Provádíme cílená a komplexní klinicko psychologická vyšetření se zaměřením na 

 • osobnost, 
 • náladu, 
 • intelekt, 
 • kognitivní funkce, 
 • tzv. neuropsychologická vyšetření
 • a další... 

Na vyžádání pacienta, praktického lékaře, psychiatra, neurologa i dalších specialistů. 

Vyšetření trvá 3 - 8 hodin podle náročnosti a typu vyšetření a provádí se v 1 až 3 sezeních.

Dětská klinická psychologie

Nabízíme komplexní péči o děti od narození do 18 let věku. Vyšetřujeme děti do tří let pomocí vývojových škál, dále děti předškolního věku i školního věku až do období adolescence.

Provádíme diagnostiku

 • vývojové opoždění, 
 • PAS, 
 • poruchy pozornosti a poruchy chování, 
 • intelekt,
 • poruchy učení
 • poruchy nálady
 • a další...

V návaznosti nabízíme také psychoterapii dětí a v případě potřeby také rodinné poradenství. Při psychologické péči o děti se očekává aktivní zapojení rodičů.

Psychoterapie

Nabízíme cílenou psychoterapii pro pacienty s 

 • úzkostnými poruchami, 
 • poruchami nálady,
 • OCD, 
 • onemocněními schizofrenního okruhu, 
 • po prodělaných traumatech, 
 • v obtížných životních situacích, 
 • při somatických onemocněních 
 • a další...

Při akutních potížích je ideální frekvence psychoterapie 1x týdně, která se postupně zvolňuje. Každé 5. sezení spolu s pacientem hodnotíme přínos terapie a další očekávání.

Hendikep

Věnujeme se péči o děti a dospělé s různým typem postižení jak diagnosticky, tak terapeuticky. 

Vyšetřujeme osoby žádající o 

 • elektrický invalidní vozík, 
 • kochleární implantát, 
 • protézy, 
 • pečující o nemocné na plicním ventilátoru 
 • a další...

V rámci naší péče se věnujeme také aplikaci metod alternativní a augmentativní komunikace u dětí a dospělých, kteří nemohou mluvit přirozenou cestou (vrozené vady, motorické postižení, získaná onemocnění, ...). K práci využíváme řadu pomůcek jako jsou externí spínače, zrakové ovládání počítače, hlasové komunikátory a podobně.