Články

V poslední době se nám objevuje zvýšená poptávka o vyšetření na poruchu pozornosti a hyperaktivity, neboli ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder). Nadměrný zájem pozorujeme hlavně u dospělých pacientů. Rozhodli jsme se napsat tento článek, abychom mohli na tuto zvýšenou poptávku reagovat.

Nejen na naši ambulanci se často obrací rodiče s žádostí o péči o jejich děti. Nezřídka se stává, že se jedná o děti, které jsou součástí opatrovnického sporu rodičů, což vnáší do klinicko-psychologické péče o dítě další prvek. V mnoha případech se jedná o komplikaci, ale při správném vyjasnění podmínek spolupráce a jejich dodržování ze strany...

Rádi bychom Vám prostřednictvím tohoto článku nastínili základní zásady péče o děti v naší klinicko-psychologické ambulanci. Budeme rádi, když se s nimi seznámíte ještě před první naplánovanou návštěvou.

Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s ranou péčí Kolpingovy rodiny, která pomáhá zejména rodinám dětí s nervosvalovým onemocněním. Díky tomuto propojení můžeme poskytovat klinicko-psyhologickou péče jak dětem s hendikepem, tak jejich sourozncům či rodičům, v dostupném časovém horizontu, což je v případě některých diagnóz velmi důležité.

Pokud pediatr Vašeho dítěte vyjádřil na základě screeningového dotazníku podezření na poruchu autistického spektra (PAS), zkráceně autismus, neváhejte se na nás obrátit. V prostředí naší ordinace, která je uzpůsobená péči o děti, rádi provedeme podrobnější vyšetření a v případě potřeby s Vámi budeme nadále spolupracovat.