Novinky

Rádi bychom Vám prostřednictvím tohoto článku nastínili základní zásady péče o děti v naší klinicko-psychologické ambulanci. Budeme rádi, když se s nimi seznámíte ještě před první naplánovanou návštěvou.

Jsme velice rádi, že od 1. 4. 2021 je péče o klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) v naší ambulanci hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Ceníme si navázání smluvního vztahu s ČPZP a možnosti zpřístupnit klinicko-psychologickou péči dalším potřebným pacientům.

Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s ranou péčí Kolpingovy rodiny, která pomáhá zejména rodinám dětí s nervosvalovým onemocněním. Díky tomuto propojení můžeme poskytovat klinicko-psyhologickou péče jak dětem s hendikepem, tak jejich sourozncům či rodičům, v dostupném časovém horizontu, což je v případě některých diagnóz velmi důležité.

Pokud pediatr Vašeho dítěte vyjádřil na základě screeningového dotazníku podezření na poruchu autistického spektra (PAS), zkráceně autismus, neváhejte se na nás obrátit. V prostředí naší ordinace, která je uzpůsobená péči o děti, rádi provedeme podrobnější vyšetření a v případě potřeby s Vámi budeme nadále spolupracovat.

Od 1.1.2021 smluvně ošetřujeme i pacienty Oborové zdravotní pojišťovny (207) a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (209). Vážíme si nově navázané spolupráce a těšíme se na klienty těchto zdravotních pojišťoven, kterým nyní můžeme poskytnou plný rozsah naší péče hrazený ze zdravotního pojištění.

Z důvodu otevření nové klinicko-psychologické ambulance přijímame až do odvolání nové pacienty. Zatím máme smlouvu s pojišťovnami 211 (ZPMVČR) a 213 (RBP). Smlouvy s ostatními pojišťovnami jsou v jednání a péče o jejich klienty se řídí aktuálně platným ceníkem naší ambulance.