Naše ambulance

Naše ambulance se nachází v bezbariérovém prostředí EUC Kliniky Praha - Kartouzská, takže se k nám pohodlně dostanou všichni pacienti od dětí, přes dospělé, až po pacienty s omezením pohybu. Dbáme na vysoký standard klinicko psychologické péče a dodržování všech zákonných předpisů. Je pro nás důležité poskytovat pacientům kontinuální péči, a proto se snažíme, aby se od počátečního kontaktu, přes vyšetření až po následující terapii nebo kontrolní zhodnocení věnoval pacientovi pouze jeden odborník a pacient tak nemusel absolvovat sezení u několika různých psychologů.

 


Náš tým

Mgr. Aneta Králová


V péči o dospělé sbírala zkušenosti na oddělení klinické psychologie ve FN u Sv. Anny v Brně. S dětmi a hendikepovanými pracovala v soukromé praxi a u nás pokračuje v práci s výše zmíněnými skupinami. Své vzdělávání si rozšiřuje na postgraduálním studiu Neurověď na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


PhDr. Pavel Král, PhD.


Je vedoucím Katedry klinické psychologie   při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, klinický psycholog a psychoterapeut, předseda odborné rady Asociace klinických psychologů.

V týmu figuruje pedevším jako supervizor a odborný dohled.