Psychologická ambulance pro děti i dospělé

Naše ambulance se nachází v bezbariérovém prostředí EUC Kliniky Praha - Kartouzská, takže se k nám pohodlně dostanou všichni pacienti od dětí, přes dospělé, až po pacienty s omezením pohybu. Dbáme na vysoký standard klinicko psychologické péče a dodržování všech zákonných předpisů. Je pro nás důležité poskytovat pacientům kontinuální péči, a proto se snažíme, aby se od počátečního kontaktu, přes vyšetření až po následující terapii nebo kontrolní zhodnocení věnoval pacientovi pouze jeden odborník a pacient tak nemusel absolvovat sezení u několika různých psychologů.

 


Náš tým

Mgr. Aneta Králová


V péči o dospělé sbírala zkušenosti na oddělení klinické psychologie ve FN u Sv. Anny v Brně. S dětmi a hendikepovanými pracovala v soukromé praxi a u nás pokračuje v práci s výše zmíněnými skupinami. Věnuje se jak diagnostice, tak psychoterapii u dětí i dospělých. Zajímá se o rodinné vztahy a jejími častými klienty jsou děti a rodiny v rozvodových situacích.


PhDr. Pavel Král, PhD.


Je vedoucím Katedry klinické psychologie při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, klinický psycholog a psychoterapeut, předseda odborné rady Asociace klinických psychologů.

V týmu figuruje pedevším jako supervizor a odborný dohled.Mgr. Daniela Slamená


Studovala na Fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde se již v průběhu studií věnovala dobrovolnické práci s adolescenty v krizi. Dále po dokončení studií se věnovala práci s dětmi v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, kde se převážně potkávala v práci s dětmi traumatizovanými, úzkostnými, depresivními a s poruchami chování. Ve své terapeutické práci využívá techniky KBT terapie. Věnuje se diagnostice a terapii dětí, dospívajících i dospělých pacientů.

Mgr. Martina Nikolla


Zabývá se diagnostikou a terapií dětí, dospívajících a dospělých. V terapeutické práci vychází z principů Person Centered Approach (na osobu zaměřeného přístupu). Zkušenosti s dětmi a rodinami sbírala na pozici školní psycholožky, v Rodinném centru Praha, a organizacích LATA a Cestou Necestou. Dospělým se věnovala na stážích v NÚDZ a klinice ESET, a posléze v soukromé praxi. Poskytuje péči i v anglickém jazyce.

Mgr. Tereza Hartmannová


Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví se věnuje dospělé klientele s afektivními poruchami a úzkostmi. Dále se zabývá problematikou životního stylu, stravování, pravidelného režimu a spánku. Také působí v organizaci Úsměv Mámy, kde poskytuje psychologickou péči ženám s potížemi v těhotenství a po porodu. U nás se zaměřuje především na dospělé a KBT terapii.