Klinicko-psychologická ambulance pro děti i dospělé

Naše ambulance se nachází v moderním bezbariérovém prostředí, takže se k nám pohodlně dostanou všichni pacienti od dětí, přes dospělé, až po pacienty s omezením pohybu. Dbáme na vysoký standard klinicko psychologické péče a dodržování všech zákonných předpisů. Je pro nás důležité poskytovat pacientům kontinuální péči, a proto se snažíme, aby se od počátečního kontaktu, přes vyšetření až po následující terapii nebo kontrolní zhodnocení věnoval pacientovi pouze jeden odborník a pacient tak nemusel absolvovat sezení u několika různých psychologů.

 


Náš tým

Mgr. Aneta Králová


Klinická psycholožka, která se věnuje jak diagnostice, tak psychoterapii u dětí i dospělých. Zajímá se o rodinné vztahy a jejími častými klienty jsou děti a rodiny v rozvodových situacích. Dále pracuje s lidmi se zdravotním postižením. V terapeutické práci využívá výcvik v Gestalt terapii.


PhDr. Pavel Král, PhD.


Je vedoucím Katedry klinické psychologie při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, klinický psycholog a psychoterapeut, organizátor výcviku v kognitivně behaviorální terapii.

V týmu figuruje především jako supervizor a odborný dohled.Mgr. Daniela Slamená


Studovala na Fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde se již v průběhu studií věnovala dobrovolnické práci s adolescenty v krizi. Dále po dokončení studií se věnovala práci s dětmi v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, kde se převážně potkávala v práci s dětmi traumatizovanými, úzkostnými, depresivními a s poruchami chování. Ve své terapeutické práci využívá techniky KBT terapie. Věnuje se diagnostice a terapii dětí, dospívajících i dospělých pacientů.

Mgr. Klára Hečlová


Pracuje s dětskou i dospělou klientelou. Má zkušenosti z práce s lidmi s hendikepem, a to jak s dospělými tak s dětmi. Dříve pracovala jako psycholožka v poradně zabývající se násilím v blízkých vztazích, kde pokytovala primárně poradenství a podporu lidem, kteří si prošli domácím násilím. Dále se věnovala dobrovolnické práci mimo jiné ve FN Brno a nebo v Masarykově onkologickém ústavu. Absolvovala výcvik krizové intervence a je frekventantkou výcviku KBT. 

Mgr. Rebeka Sgallová


Pracuje na pozici psycholog. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zkušenosti získala především v Klinickém centru FN Motol, kde se věnovala diagnostice kognitivních funkcí. Dále se věnovala dlouholeté činnosti ve skautingu a dobrovolnické práci s dětmi. Je absolventkou výcviku komplexní krizové intervence.

Beibei Wu, MSc.


Studovala psychologii v Amsterdamu a v Leidenu v Nizozemí. Svou praxi během studia absolvovala ve FNKV, kde posléze začala pracovat jako psycholožka. Věnovala se práci s diabetiky a obézními pacienty v rámci Interní kliniky. Dále poskytovala krizovou intervenci v rámci konziliární činnosti hospitalizovaným pacientům. Pracuje v češtině, angličtině a čínštině. Je frekventantkou KBT výcviku.

Mgr. Viktorie Mašková


Pracuje na pozici "psycholožka ve zdravotnictví". Vzdělání získala na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými. Zkušenosti získala v rámci mnoha stáží na nemocničních odděleních, především na Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v Krajské nemocnici Liberec. Je frekventantkou výcviku v KBT a absolventkou výcviku v krizové intervenci.