Než půjdete s dítětem k psychologovi

10.10.2021

Rádi bychom Vám prostřednictvím tohoto článku nastínili základní zásady péče o děti v naší klinicko-psychologické ambulanci. Budeme rádi, když se s nimi seznámíte ještě před první naplánovanou návštěvou.


Pokud se rozhodnete objednat Vaše dítě ke klinickému psychologovi, měli byste počítat s tím, že na první setkání budete muset přijít sami bez dítěte. Pro psychologa je důležité se podrobně seznámit se situací dítěte, jeho problémy, anamnézou, rodinnou situací a podobně. Často jsou obsahem rozhovoru nepříjemné informace, a je vhodné, aby u takového rozhovoru nebylo dítě přítomné - a to se týká dětí již od nízkého věku. Pokud to situace a okolnosti umožňují, je jistě výhodou, pokud se setkání zúčastní oba rodiče. Každý z rodičů může mít na situaci jiný pohled, a i informace o jednotnosti rodičů v oblasti výchovy a péče o děti jsou důležité. Pokud je to nezbytné, například z důvodu konfliktů mezi rodiči, mohou rodiče přijít každý zvlášť.

Psychologické vyšetření

Po rozhovoru s rodiči následují další setkání, tentokrát již za přítomnosti dítěte. Péče vždy začíná psychologickým vyšetřením. To je důležité pro správné rozpoznání příčiny potíží a vhodné nastavení další péče. Jakkoli rodiče někdy považují vyšetření za "ztrátu času", ve výsledku je čas strávený tímto vyšetřením cennou investicí do další péče. Samotné vyšetření je zpravidla rozdělené do několika setkání, s ohledem na věk a schopnosti dítětem. Vždy záleží na věku, povaze a složitosti problému. U dětí do 4 let vyšetření zpravidla proběhne během jednoho setkání, u starších dětí a dospívajících během dvou až tří, někdy i více. S dítětem je střídavě veden rozhovor a střídavě vyplňuje testové a dotazníkové metody, jejichž výsledky jsou následně znovu ověřovány prostřednictvím rozhovoru s dítětem, někdy i rodiči. Na základě výsledků vyšetření se ve spolupráci s rodiči domlouváme na dalším postupu.

Navazující péče

Průběh péče o dítě v ambulanci klinické psychologie může být různý. Zpravidla je důležité, aby se do léčby dítěte zapojili nějakým způsobem rodiče, ať už formou změny prostředí nebo chování vůči dítěti. Někdy je u dítěte zahájená různá forma psychoterapie. U těžších případů dítě může být zároveň odesláno k dalšímu vyšetření nebo může být navázaná spolupráce s psychiatrem. Někdy se stává, že se představy odborníka a rodičů rozcházejí, což může vést i k ukončení spolupráce. Názor rodičů je pro nás podstatný, nicméně nemůžeme (ani) na jejich přání pracovat způsobem, který nepovažujeme za žádoucí. Vzhledem k tomu, že pozitivní postoj rodičů k péči je nezbytný, nemá bez něj péče o dítě takové výsledky, jaké by mohla mít, pokud by rodiče respektovali názor odborníka. Rozhodnutí o tom, jak častá by terapie měla být je v kompetenci psychologa. Rodiče často doufají v častější péči, než je možná nebo vhodná. Víme, že většina rodičů požaduje termíny v době, kdy nejsou děti ve škole, nicméně takových termínů pochopitelně není neomezený počet. Je dobré mít na paměti, že i k jiným lékařům se dochází v ambulantních hodinách, které jsou nejčastěji dopoledne. Terapie zejména výchovných potíží nebo poruch chování někdy vyžaduje i užší spolupráci s rodiči, kteří rovněž dochází na sezení a změny se dějí zejména jejich přičiněním v domácím prostředí.

Další názory

Nezřídka se stává, že dítě už dříve prošlo jiným vyšetřením nebo konzultací u jiného psychologa nebo odborníka. S respektem k jiným názorům, naším cílem je shromáždit co nejvíce informací a na základě nich udělat co nejrelevantnější závěr, který se může lišit od předchozích. Rodiče mají plné právo si zvolit, pro jaký názor se rozhodnou, nicméně pokud nesouhlasí se závěrem odborníků naší ambulance, je pro všechny zúčastněné lepší, pokud využijí i navazující péči v jiném zařízení. Zároveň zastáváme názor, že pokud je dítě v péči jiného psychologa a potřebuje psychologické vyšetření, je vhodné, aby vyšetření absolvovalo ve stávajícím zařízení. Domníváme se, že pro dítě, i dospělé, je zatěžující vyprávět znovu všechny informace, které už alespoň jednou museli vyprávět někomu jinému.

Doufáme, že pro Vás byly tyto informace přínosné a že na společném setkání se budeme moci plně věnovat pomoci dětem bez dlouhého vyjasňování rámce psychologické péče.