Psychologické vyšetření dětí s podezřením na autismus

04.01.2021

Pokud pediatr Vašeho dítěte vyjádřil na základě screeningového dotazníku podezření na poruchu autistického spektra (PAS), zkráceně autismus, neváhejte se na nás obrátit. V prostředí naší ordinace, která je uzpůsobená péči o děti, rádi provedeme podrobnější vyšetření a v případě potřeby s Vámi budeme nadále spolupracovat. 

Vyšetření probíhá standardně ve dvou setkáních, kdy na první schůzku přichází pouze jeden nebo oba rodiče. Spolu s odborníkem si promluví o tom, jaké zvláštnosti u dítěte pozorují a psycholog se jich zeptá na dosavadní vývoj dítěte, jeho oblíbené i neoblíbené činnosti, nemoci a další nezbytné informace důležité ke správnému zhodnocení případné diagnozy. Na druhé setkání přichází rodiče spolu s dítětem. Pokud to situace dovolí, je dítě alespoň krátce v ordinaci bez přítomnosti rodičů, protože i pozorování reakcí dítěte na takové odloučení, je důležité. Během vyšetření se pozoruje zejména spontánní hra dítěte, jeho interakce s rodiči i s psychlogem a verbální projev. Během vyšetření se snažíme o to, aby pro dítě nebylo nepříjemné, nicméně v určitém věku jsou projevy zlosti a vzdoru u dětí přirozenou a vývojově správnou reakcí. Výstupem z vyšetření může být jak vyloučení vývojových potíží dítěte, tak také nutnost dalšího sledování dítěte nebo doporučení vhodných postupů při péči a rozvoji dítěte.