Klinická psychologie Praha


Služby


Novinky

Nejen na naši ambulanci se často obrací rodiče s žádostí o péči o jejich děti. Nezřídka se stává, že se jedná o děti, které jsou součástí opatrovnického sporu rodičů, což vnáší do klinicko-psychologické péče o dítě další prvek. V mnoha případech se jedná o komplikaci, ale při správném vyjasnění podmínek spolupráce a jejich dodržování ze strany...

Rádi bychom Vám prostřednictvím tohoto článku nastínili základní zásady péče o děti v naší klinicko-psychologické ambulanci. Budeme rádi, když se s nimi seznámíte ještě před první naplánovanou návštěvou.

Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s ranou péčí Kolpingovy rodiny, která pomáhá zejména rodinám dětí s nervosvalovým onemocněním. Díky tomuto propojení můžeme poskytovat klinicko-psyhologickou péče jak dětem s hendikepem, tak jejich sourozncům či rodičům, v dostupném časovém horizontu, což je v případě některých diagnóz velmi důležité.


Jsme tu pro váš spokojenější život

Navštivte nás na adrese: ​Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Zavolejte nám: +420 797 866 536